Informatiebijeenkomst en aanmelding Basisschool (kindcentrum) Vroondaal

Schoolbestuur SCOH en Triodus Kinderopvang starten vanaf augustus 2017 in Vroondaal met een kindcentrum. Onderwijs en opvang werken zeer nauw samen, zodat ieder kind van de start tot de overstap naar voortgezet onderwijs zich volop kan ontwikkelen. In het kindcentrum zijn kinderen van 0 tot 13 jaar welkom voor opvang en onderwijs.

Kindcentrum

Kindcentrum Vroondaal wordt een eigentijds kindcentrum, waar met plezier geleerd wordt. Een kindcentrum waar leerlingen onderwijs op maat krijgen zodat ze goed voorbereid zijn op hun toekomst in de samenleving, zowel qua kennis als qua (sociale) vaardigheden. SCOH verzorgt het onderwijs en Triodus verzorgt de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang. De visie en het onderwijsconcept worden momenteel uitgewerkt.

Bijeenkomsten ouders

SCOH en Triodus willen ouders graag betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum. Ouders die interesse hebben in de school worden daarom van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomsten in Madestein Restaurants en Events op de Madepolderweg 100. Ouders worden dringend verzocht om zich op te geven voor de bijeenkomsten via kindcentrumvroondaal@scoh.nl. Inschrijving voor de bijeenkomst op 22 maart is vanwege de vele belangstelling gesloten. Op 31 maart van 13.00 – 15.00 uur en 5 april van 19.30 – 21.30 uur volgen twee extra bijeenkomsten.

Informatie en aanmelding

De ontwikkeling van Kindcentrum Vroondaal is te volgen op www.kindcentrumvroondaal.nl. Daar staat tevens informatie over aanmelding. De officiële Facebookpagina is @KindcentrumVroondaal.