Voorzieningencluster Vroondaal

Vroondaal verdient een ontmoetingsplek met voorzieningen die de eigenheid van de wijk – en haar bewoners- onderstreept. In de ontwikkeling van het voorzieningencluster staan het creëren van een ontmoetingsplek voor de wijk, in combinatie met een op maat gesneden voorzieningenaanbod, dan ook centraal. Het toekomstige voorzieningencluster wordt gerealiseerd als entree van de wijk tussen de Madesteinweg, Thomas Mannsingel en de Boomaweg. Bij de totstandkoming van het planconcept is een enquête gehouden onder (toekomstige) bewoners van Vroondaal en zijn gesprekken gevoerd met ondernemers en investeerders uit de omgeving. Deze uitkomsten hebben wij meegenomen in de ontwikkeling van het planconcept.

In het plan geven wij het voorzieningencluster vorm in een kleinschalig concept, waarbij het aanbod aanvullend is op het aanbod in de omgeving. Daarnaast vullen we de voorzieningen aan met een divers aanbod aan appartementen en eengezinswoningen.

In het plan bevinden de voorzieningen zich rondom het plein, dé ontmoetingsplek van Vroondaal gelegen aan de Thomas Mannsingel. Vanuit de uitgevoerde enquête onder de bewoners kwam naar voren dat met name behoefte is aan kleinschalige voorzieningen zoals een supermarkt(je), een horecagelegenheid en ruimte voor (medische) zorg. Dit sluit aan bij de gesprekken die gevoerd zijn met ondernemers en investeerders uit de omgeving. Daarnaast is er ruimte voor een sterke horecaformule om de beleving en ontmoeting op de locatie te versterken.

De voorzieningen worden gecombineerd met een gevarieerd woningaanbod, zo realiseren wij appartementen boven de voorzieningen en eengezinswoningen aan het water en tegenover de bestaande woningen aan de Boomaweg. Hierdoor ontstaat er een geleidelijke overgang van de bestaande rijwoningen aan de Boomaweg naar een 5-laagse accent aan de Madesteinweg. Het parkeren voor de voorzieningen en het bezoek van de woningen vindt plaats aan een parkeerstrook parallel aan de Madesteinweg. Parkeren voor de (nieuwe) bewoners vindt plaats op een binnenhof in het plan. Daarmee worden de verkeersbewegingen zo veel mogelijk aan de kant van de Madesteinweg gehouden.

Dit aantrekkelijke ruimtelijke planconcept is ontwikkeld in samenwerking tussen gemeente Den Haag, GEM Vroondaal en Ontwikkelingscombinatie Vroondaal VOF. De getoonde visualisatie geeft een eerste impressie van de beoogde architectuur, dat in de volgende ontwerpfases verder zal worden uitgewerkt. We streven naar een verfijnde detaillering in het gevelbeeld dat aansluit op de rijke detaillering van de aangrenzende bebouwing.

Voor vragen kunt u ons mailen op info@vroondaal.nl