Definitief Ontwerp Landschapspark Madestein

In het voorjaar 2023 is het Definitief Ontwerp van Landschapspark Madestein voltooid.  Het Definitief Ontwerp is een meer gedetailleerde uitwerking van het eerder vastgestelde Voorontwerp. De reacties op het concept Definitief Ontwerp zijn daarvoor eerst geïnventariseerd. Deze zijn, waar dat mogelijk was binnen de gestelde kaders, zoveel als mogelijk verwerkt.

Er blijft een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan en zorg voor de natuur en rust en anderzijds de behoefte aan recreatiemogelijkheden op het gebied van sport en wat meer stedelijke speelvoorzieningen. In februari en maart 2023 zijn de aanpassingen in de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) van de gemeente Den Haag toegelicht en gepresenteerd, waarna de ACOR een positief advies heeft gegeven.

De vergunningen voor de werkzaamheden in het Landschapspark Madestein zijn in de zomer 2023 verleend. In september 2023 zijn de bomen gekapt, waarbij vooraf nog een extra ronde is gedaan om aan de hand van kleine aanpassingen aan het padenverloop de kap van bomen zoveel mogelijk te minimaliseren.

Werkzaamheden herinrichting fase 1.1 van het park

De uitvoering van de herinrichting van Het Scharnier (fase 1.1, het oostelijk deel van het park t/m het Oostmadepad) vindt plaats in de periode januari t/m april 2024. Deze werkzaamheden vinden uiteraard plaats met zorg voor de flora en fauna en worden door GKB in opdracht van de GEM Vroondaal uitgevoerd. De werkzaamheden voor Het Scharnier zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Ten behoeve van de waterberging wordt de plas bij de Madesteinweg vergroot en wordt een retentiestrook voor de opvang van regenwater aangelegd. Bij de retentiestrook worden speelmogelijkheden voor kinderen t/m 12 jaar aangelegd. Er worden halfverharde paden aangelegd en het asfalt van het fietspad wordt vanwege de zichtbaarheid door geel asfalt vervangen. Het veldje waar de hondentrainingen van Randstad Hondensport plaatsvinden wordt verplaatst naar de westzijde van het park, nabij de Oorberlaan.

Inrichten van speelzones

De speelvoorzieningen nabij de retentiestrook in het oostelijk deel van het park en nabij het Partycentrum Madestein bij het strandje wordt nog in overleg met het Ingenieursbureau Den Haag en de gemeentelijke beheerafdeling in detail uitgewerkt.

Bij de retentiestrook worden zoveel mogelijk natuur georiënteerde speelelementen toegepast, gericht op het ontdekken van de natuur in combinatie met bewegen.

Op de speelzone van het strandje naast het Partycentrum Madestein staan waterspeeltoestellen voor kinderen van 0-6 jaar en op de aangrenzende weide worden speelmogelijkheden voor iets oudere kinderen van 7-12 jaar toegepast.

Globale planning werkzaamheden herinrichting fase 1.2 van het park

De werkzaamheden voor de aanleg van de Hoenplas en het uitbreiden van de plas vlak bij de Oorberlaan, beiden aan de Madepolderweg, worden naar verwachting van mei t/m juli 2024 uitgevoerd. De herinrichting werkzaamheden van fase 1.2, het westelijk deel van het park, is gepland van september 2024 tot medio 2025.

Het Definitief Ontwerp van Park Madestein vindt u hier

Mocht u vragen hebben dan kunt u die mailen naar info@vroondaal.nl