Archeologische vondsten in Vroondaal

Het archeologisch onderzoek in Vroondaal begon al in 2001, maar mondde in de jaren 2017 tot en met 2021 uit in een proefsleuven onderzoek en diverse opgravingen.

De gemeente Den haag, dienst Archeologie, heeft hier een rapportage over gemaakt ‘ 5000 jaar wonen en werken’ langs de Madepolderweg.