Veelgestelde vragen

In onderstaand gedeelte zijn de meest gestelde vragen opgenomen, mocht u uw vraag missen, mail ons gerust via info@vroondaal.nl

Wanneer is de bouw klaar van de diverse projecten?

Via deze link kunt u de status bekijken van de diverse projecten die nog in aanbouw zijn, nog in verkoop moeten, of nog in ontwikkeling zijn.

Let op, aan deze kaarten/prognoses kunnen geen rechten worden ontleend.

Wanneer wordt mijn straat ingericht?

Hieronder vindt u een link naar de kaart waarin de doorlooptermijnen zijn aangegeven van het de inrichting van de openbare ruimte (het woonrijp maken). Let op: in deze kaart wordt aangeven wanneer de verwachting is dat de start van het woonrijp maken aanvangt. Dit is een beoogde prognose, hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. Zie voor de gehele berichtgeving over de planning van inrichting woonrijp maken deze link

Woonrijp maken bestaat uit een aantal onderdelen, het aanleggen van de straatprofielen (trottoir, parkeervakken en straat), het groen, verlichting en de speelvoorzieningen. De werkzaamheden starten altijd met het inrichten van de straatprofielen. De inrichting van het groen kan later plaatsvinden en is afhankelijk van het plantseizoen:

  • Voor bomen, struiken en onderbeplanting: tussen oktober en eind maart
  • voor gras zaaien is dat vanaf april tot oktober, dit is afhankelijk van de grondtemperatuur.

Zolang er bijvoorbeeld vorst is, wordt er niet ingezaaid. Speelvoorzieningen worden hierna gerealiseerd, mede afhankelijk van de ondergrond.

Waarom en wanneer wordt de poller geplaatst tussen Vroondaal Westmadepark en het Hofstedepark?

In het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan is vastgelegd dat er vanwege de verkeersveiligheid een ‘’verkeerskundige knip’’ zal komen tussen de buurten Hofstedepark en Westmadepark, hiervoor wordt het doorgaand verkeer afgesloten.  De Vroonhoevelaan heeft niet voldoende capaciteit voor het verkeer vanuit zowel het Hofstedepark als het Westmadepark.

Voor de realisatie van deze verkeerskundige knip, die wordt uitgevoerd door middel van het plaatsen van een poller, zijn de benodigde procedures opgestart en moet de omgevingsvergunning definitief zijn. Vooruitlopend op de plaatsing van de poller zijn tijdelijke paaltjes in de wijk geplaatst.

Die tijdelijke situatie zal in stand worden gehouden totdat de definitieve “knip” door middel van een poller in de Westmadeweg wordt gerealiseerd. De paaltjes bij de Markgraaflaan en Graafschap Hollandlaan blijven staan, want die horen ook bij de definitieve situatie. De planning van de realisatie van de poller is afhankelijk van de verlenen van de omgevingsvergunning en de planning van de aannemer.

De snelheid van het verkeer op de omliggende wegen is te hard. Kunnen jullie hier iets aan doen?

De omliggende wegen, Madepolderweg, Madesteinweg, Oorberlaan zijn in beheer bij de gemeente Den Haag, Stadsdeel Loosduinen.

U kunt terecht bij de gemeente via: https://www.denhaag.nl/nl/meldingen.htm of bellen met 14070.

Er wordt buiten de parkeervakken geparkeerd? Wie kunnen we hiervoor benaderen?

U kunt hiervan melding maken via: https://www.denhaag.nl/nl/meldingen.htm of bellen met 14070.

Er is te weinig parkeergelegenheid bij ons in de straat. Kunnen er parkeerplekken extra worden aangelegd?

In de planvorming voor de ontwikkeling Vroondaal is de parkeernorm van de gemeente Den Haag aangehouden. De parkeernorm in de deelgebieden Zuid, Westmadepark en Vroonvaart  is 1,8 parkeerplaatsen per woning (incl. bezoekersparkeren van 0,3 pp per woning). Voor zowel vrijstaande/ twee-onder-een kapwoningen en sommige hoekwoningen geldt dat deze op eigen terrein dienen te parkeren. Er is geen ruimte om extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Waarom mag er aan openbaar gebied geen schutting worden geplaatst?

Een van de kwalitatieve uitgangspunten in het Stedenbouwkundig plan en de Beeldkwaliteitsplannen is het creëren van een groen karakter. Hierin is de toepassing van hagen als erfafscheiding een belangrijke drager. Bij het maken van alle verkavelingsplannen is er zorgvuldig gekeken naar de overgangen van privékavels (zowel aan voor en zijkanten) naar het openbaar gebied. Deze zijn allen ingericht met hagen of hebben een hedera hekwerk. Kopers zijn ook verplicht deze haag te onderhouden en de groene erfafscheiding in stand te houden.

Hoe dient het bouwverkeer te rijden?

Vanuit gebiedsontwikkeling Vroondaal krijgen de diverse bouwers bouwroutes opgedragen waaraan het bouwverkeer zich dient te houden. Tevens staan langs de omliggende wegen de bouwroutes aangegeven met bebording.

Is er een bewonersvereniging?

Voor elk deelgebied binnen Vroondaal is er inmiddels een bewonersvereniging opgericht.

Wat zijn de plannen voor Landschapspark Madestein?

Tussen de deelgebieden van Vroondaal ligt het Landschapspark Madestein. Recreatiegebied Madestein is een van de grootste parken van Den Haag. Kenmerkend en onderscheidend voor het park zijn de plassen, de grote en de kleine plas. Door de gebiedsontwikkeling van Vroondaal, en ook het gebruik van recreatiegebied Madestein, is er behoefte gekomen aan een kwaliteitsimpuls van een gedeelte van het recreatiegebied, namelijk het Landschapspark Madestein (RIS 283365).

Over de herinrichting en de status van deze herinrichting en plannen kan alles worden gelezen via:

http://www.vroondaal.nl/landschapsparkmadestein/