Hondenkaart Landschapspark Madestein

Den Haag is een grote stad waar veel mensen op een beperkt gebied met elkaar samenleven. Zowel hondenbezitters als mensen zonder hond moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de beperkte openbare ruimte. Daarom zijn er regels opgesteld en speciale losloopgebieden aangewezen. Op de Hondenkaart staan de losloopgebieden en verbodsgebieden aangegeven. De losloopgebieden…

In Verkoop Flair 10

Nog één appartement te koop in het complex van Flair 10, gelegen in Vroondaal Zuid. Het gaat daarbij om een schitterend 4-kamerappartement (met eigen parkeerplaats) op de 1e verdieping .  Koopsom EUR 638.500,- v.o.n.

Definitief Ontwerp Landschapspark Madestein

In het voorjaar 2023 is het Definitief Ontwerp van Landschapspark Madestein voltooid.  Het Definitief Ontwerp is een meer gedetailleerde uitwerking van het eerder vastgestelde Voorontwerp. De reacties op het concept Definitief Ontwerp zijn daarvoor eerst geïnventariseerd. Deze zijn, waar dat mogelijk was binnen de gestelde kaders, zoveel als mogelijk verwerkt.

Oogsten Zaailingen Park Madestein

Op 11 november  was er een zeer geslaagde zaailingen-oogstdag in het Landschapspark Madestein. In samenwerking met MeerbomenNu, GEM Vroondaal en gemeente Den Haag zijn er op 11 november met een team vrijwilligers bijna 300 jonge bomen geoogst uit het Landschapspark. Zo kunnen deze overdadige zaailingen uitgroeien tot een volwassen boom op een nieuwe plek.

Terugkoppeling Wandelingen Landschapspark Madestein

In de eerste helft van oktober 2022 hebben diverse wandelingen plaatsgevonden naar aanleiding van het concept Definitief Ontwerp Landschapspark Madestein. In deze wandelingen zijn diverse vragen gesteld. Deze vragen zijn verzameld en hieronder kunt u de terugkoppeling hiervan lezen.

Flair 10

Flair10 is een kleinschalig woon- & voorzieningencluster dat wordt gebouwd op de hoek van de Madesteinweg, Boomaweg en Thomas Mannsingel in Vroondaal. De bouw is inmiddels gestart!