Beheer Openbare Ruimte Vroondaal

Vragen over de inrichting van de openbare ruimte

Zodra de straten volledig zijn ingericht, vindt er een overdracht plaats van GEM Vroondaal naar de Gemeente Den Haag, Stadsdeel Loosduinen. Dit houdt in dat het beheer van de openbare ruimte verschuift van GEM Vroondaal, naar het Stadsdeel Loosduinen.

Als u vragen heeft over de inrichting van de openbare ruimte is het dus van belang of het gedeelte waar u woont, is overgedragen aan de gemeente Den Haag of dat deze nog in beheer is bij GEM Vroondaal. Voor een overzicht welke gebieden zijn overgedragen, klikt u hier

  1. Betreft het niet overgedragen delen, dan kunt u mailen naar: info@vroondaal.nl
  2. Betreft het overgedragen delen, dan kunt u contact opnemen via: https://www.denhaag.nl/nl/meldingen.htm. Of u kunt bellen met 14070.

Voor meer vragen of informatie, kijk bij veelgestelde vragen of mail naar info@vroondaal.nl