Planning

De voorlopige planning van de herinrichting van Park Madestein is:

Herinrichting Scharnier Januari 2024 tot eind april 2024 (fase 1.1)
Het Scharnier ligt tussen de Madepolderweg,Oostmadepad,Madesteinweg en Oostmadeweg
Lees alles over deze fase van de herinrichting in de brief die naar omwonenden is gestuurd.

Aanleg Hoenplas en uitbreiden plas Oorberlaan aan de Madepolderweg: mei – juli 2024  

Herinrichting werkzaamheden  fase 1.2 deel Landschapspark Madestein: september 2024 – medio 2025