Planning

De globale planning van de herinrichting van Landschapspark Madestein is:

Herinrichting Scharnier is in juni 2024 opgeleverd
Het Scharnier ligt tussen de Madepolderweg,Oostmadepad,Madesteinweg en Oostmadeweg
Lees alles over deze fase van de herinrichting in de brief die naar omwonenden is gestuurd.

Aanleg Hoenplas en uitbreiden plas Oorberlaan aan de Madepolderweg: juli – september 2024  

Herinrichting werkzaamheden  fase 1.2 deel Landschapspark Madestein: oktober 2024 – medio 2025