Planning Inrichting Openbare Ruimte Vroondaal

De inrichting van de definitieve openbare ruimte (het woonrijp maken) kan pas worden gestart als de bouw gereed is en er door de straten geen bouwverkeer meer rijdt i.v.m. veiligheid en schades. Het kan dus zijn dat sommige straten hierdoor een langere tijd tijdelijk zijn ingericht.

Het woonrijp maken bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Het aanleggen van de woonstraten, stoepen, inritten en parkeerplaatsen
  • Het aanleggen van het groen, inzaaien gras en onderbeplanting en het planten van bomen
  • Het aanleggen van duikers en bruggen
  • Aanbrengen van verlichting
  • Aanbrengen van speelvoorzieningen

De werkzaamheden starten altijd met het inrichten van de straatprofielen. De inrichting van het groen kan later plaatsvinden en is afhankelijk van het plantseizoen:

  • Voor bomen, struiken en onderbeplanting: tussen oktober en eind maart
  • voor gras zaaien is dat vanaf april tot oktober, dit is afhankelijk van de grondtemperatuur.

Zolang er bijvoorbeeld vorst is, wordt er niet ingezaaid. Speelvoorzieningen worden hierna gerealiseerd, mede afhankelijk van de ondergrond.

De woonwijk is nog volop in ontwikkeling. Sommige delen zijn net bouwrijp gemaakt, sommige delen zijn bewoond maar daarvan is de openbare ruimte nog niet definitief ingericht (woonrijp gemaakt). De status hiervan verandert soms wekelijks.

Voor een in kaart gebracht overzicht van de prognoses van het woonrijp maken klikt u hier

Vroondaal Westmadepark

Afhankelijk van een onherroepelijke vergunning, wordt de poller tussen Vroondaal Westmadepark en Vroondaal Hofstedepark geplaatst. Tijdsindicatie nog niet bekend.

Woonrijp maken straten

Q2 2024
Nederhoflaan en Westmadeweg tot aan Gravin Hildegardelaan
Keizer Maximilliaanlaan
Isabella van Portugallaan
Graafschap Hollandlaan (tussen Keizer Karel Park V en Isabella Portugallaan)
Keizer Karel Park V stoep

Q3 2024
Westmadeweg (tussen Gravin Aleid van Kleeflaan/Gravin Hilgardelaan en de Isabella van Portugallaan)

Q4 2024
Dirk van den Walelaan
Elisabeth van Brunswijklaan
Graafschap Hollandlaan (tussen Markgraaflaan en Isabella van Portugallaan)

Speelvoorzieningen Keizer Karel Park V
Q4 2024

Kruising Oorberlaan/ Westmadeweg
Q3 2025

Vroondaal Hofstedepark

Woonrijp maken fase 4 -Q4 2025

Vroondaal Zuid

Laatste gedeelte Thomas Mannsingel bij Flair 10
Q2 2024

Vroondaal Vroonvaart

Bouwrijp maken velden Vroonvaart B
Start Q3 2023
Zodra de werkzaamheden van het riool zijn afgerond, wordt de verbinding met de Madepolderweg met de Doris Lessinglaan ter hoogte van ingang Party Centrum Madestein afgesloten. Deze afsluiting zal zijn zolang de woningen in Vroonvaart B nog niet zijn opgeleverd.

Kruisingen Madepolderweg/Doris Lessinglaan
Q1 2025

NB:
-Deze planning is indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voordat de straat woonrijp gemaakt worden zullen de bewoners hierover een brief ontvangen.
-Bomen, gras worden geplant cq gezaaid in de daarvoor bestemde seizoenen. Speelvoorzieningen worden pas na woonrijp maken ingericht. Planningen worden gedeeld zodra deze bekend zijn