DENK MEE OVER UW OMGEVING!

Brainstorm Park Madestein: 16 april, 17.00 – 19.00

Landschapspark Madestein

Samen met de gemeente willen wij een kwaliteitsimpuls geven aan Madestein, het hart van Vroondaal. Samen met de bewoners, gebruikers en andere betrokkenen willen wij gaan brainstormen over hoe we Madestein aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken. Wilt u met ons meedenken?

Madestein moet een plek worden waar bewoners graag komen om te wandelen, te sporten en waar kinderen veilig kunnen spelen. Een projectgroep werkt momenteel samen met landschapsbureau Sant en Co aan een visie. Hierin speelt een aantal verbeterpunten een belangrijke rol. Denk hierbij aan:

• verbeteren van de verbindingen met de omgeving
• verbeteren van de overgangen van het park en de (woon)omgeving
• verbeteren van identiteit, routes, veiligheid en functies

Brainstorm woensdag 16 april, 17.00 – 19.00
Op woensdag 16 april a.s. organiseert de projectgroep een brainstormsessie in De Vroonhof (Vroonhoevelaan 2) waar bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen van harte welkom zijn. We starten om 17.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Er wordt een toelichting gegeven op de ideeën tot nog toe en u wordt uitgenodigd uw ideeën en suggesties met ons te delen. Voor deelname aan deze brainstormsessie meldt u zich voor
9 april a.s. aan via rsvp@vroondaal.nl. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.