Voorzieningencluster Vroondaal – Flair 10

Flair10 is gelegen aan de Madesteinweg, Thomas Mannsingel en de Boomaweg en vormt samen met het Kindcentrum Vroondaal de entree van Vroondaal Zuid. 

Het plan omvat een diversiteit aan voorzieningen en woningtypen, zowel appartementen als eengezinswoningen.

Vanuit de uitgevoerde enquête onder de bewoners in 2017 is gebleken dat er met name behoefte was aan kleinschalige voorzieningen zoals een supermarkt(je), horeca en (medische) zorg. Deze voorzieningen hebben een plek gekregen in het plan en zijn gelegen aan het plein, dé ontmoetingsplek van Vroondaal langs de Thomas Mannsingel. De precieze invulling van de voorziening, zoals het type supermarkt, is nog niet bekend en wordt de komende maanden verder geconcretiseerd.

De appartementen zijn boven de voorzieningen gesitueerd en de chique Haagse eengezinswoningen zijn gelegen aan het water langs de Nieuweweg en de Boomaweg. Door het introduceren van de eengezinswoningen ontstaat er een geleidelijke overgang van de bestaande chique Haagse stadswoningen aan de Boomaweg naar een 5-laags accent aan de Madesteinweg. Het parkeren voor de voorzieningen en het bezoek van de woningen vindt plaats aan een parkeerstrook parallel aan de Madesteinweg. De (nieuwe) bewoners parkeren op het privé binnenhof van het project.

Bewonersavond maart 2020

Tijdens de bewonersavond in maart 2020 presenteerden wij u het schetsontwerp van de plannen. De feedback had met name betrekking op de architectuur in aansluiting op de rest van de wijk. Er werd aandacht gevraagd voor meer verfijning in de gevels met chique Haagse details en voor het creëren van een mooie entree van de wijk.

Er is door architectenbureau KOW in de uitvoering van het schetsontwerp naar het voorlopige ontwerp daardoor extra aandacht besteed aan de detaillering, kleurstelling en verfijningen in de vorm van het gebouw. Details, kleuren en materialen zijn gebaseerd op de architectuur van de wijk, in de vorm van onder andere metselwerk reliëf en natuurstenen plint.

Daarnaast is samen met afgevaardigden van de afdeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag gekeken naar een stedenbouwkundig gebaar als entree van de wijk. Hierdoor is ten opzichte van het Schetsontwerp in het Voorlopige Ontwerp de positie van de inrit naar het binnenhof gewijzigd naar de Boomaweg. Hierdoor kan de gevel langs de Madesteinweg worden verlengd en ontstaat er een vriendelijke entree van de wijk. Het afgesloten binnenhof omvat privé parkeerplaatsen voor bewoners van de eengezinswoningen en een deel van de appartementen.

Planning

De verwachting is dat de appartementen en woningen in juni 2022 in verkoop gaan. Wij houden u op de hoogte via deze website, daarnaast kunt u ook terecht op de projectwebsite: www.flair10.nl

Dit plan is ontwikkeld in samenwerking tussen gemeente Den Haag, GEM Vroondaal en Ontwikkelingscombinatie Vroondaal VOF. De getoonde visualisaties geven een impressie van de beoogde architectuur, welke in een definitief ontwerp verder zal worden uitgewerkt.

Voor vragen kunt u ons mailen op info@vroondaal.nl.