Proefvlakken Park Madestein

Na de zomer start de herinrichting van Landschapspark Madestein en we zijn met de gemeente volop bezig met de voorbereiding hiervoor.

Bij de herinrichting worden onder andere de grasvelden vernieuwd en daarvoor zijn er 2 proefvakken omheind met schapengaas in het midden van het park nabij de Oostmadeweg aangelegd.

In beginsel gaat het om een periode van een jaar maar het dat kan ook langer zijn. Met de resultaten zal het gras/kruidenmengsel t.b.v. een bloemrijk grasland voor de herinrichting bepaald worden.

Ook de stadsdeelbeheerder en ecoloog zijn hierbij betrokken.
Zodra het Definitief Ontwerp goedgekeurd is door het college van Den Haag zullen we u hierover informeren

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@vroondaal.nl