Kindcentrum Vroondaal: onderwijs en opvang onder één dak

Aan de rand van recreatiegebied Madestein ligt Kindcentrum Vroondaal. Ondanks dat het Kindcentrum pas vorig jaar gestart is, ontwikkelt het zich razendsnel en de belangstelling is groot.
Kindcentrum Vroondaal biedt opvang en onderwijs onder één dak, via een aansluitende leerontwikkelingslijn. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten kijken naar de ontwikkeling en behoeften van ieder kind. Spelen, leren, onderzoeken en ontdekken: daar wordt een kind gelukkig van! En of dat nu binnen of buiten is; er is alle ruimte voor ontwikkeling en plezier bij Kindcentrum Vroondaal.

Onderwijs
In de ochtend hebben de kinderen les in hun eigen groep en volgen dan basisvakken zoals taal en rekenen. ’s Middags worden de leerlingen uit de groepen gemengd en werken ze in zogenaamde projectgroepen. Tijdens dit projectonderwijs is er ruimte voor wereldoriënterende en expressievakken. Projectonderwijs maakt kinderen enthousiast en leert hun op onderzoek uit te gaan, initiatief te nemen en door te zetten. De kinderen zoeken zelf naar antwoorden en oplossingen. Met projectonderwijs wordt hun nieuwsgierigheid op een natuurlijke manier geprikkeld. Hierdoor gaan de kinderen elke dag met veel plezier naar school!

Buitenschoolse opvang
Voor en na schooltijd kunnen de kinderen ontspannen, plezier maken en in alle vrijheid bewegen bij de BSO. Omdat er een doorgaande leerlijn is in het hele Kindcentrum, wordt ook de BSO bij het onderwijsthema betrokken. Er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals houtbewerken, handwerken en koken. Het zelfontdekkend en onderzoekend leren staat ook bij de BSO centraal.

Kinderdagverblijf
De jongste kinderen (0-4 jaar) zijn op het kinderdagverblijf welkom. In een veilige, vertrouwde omgeving ontwikkelen de kinderen zich in hun eigen tempo. Ze kunnen experimenteren, onderzoeken, vaardigheden leren en ervaringen opdoen. Het kinderdagverblijf is de ideale plek om samen te spelen met leeftijdsgenootjes. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een peutergroep gestart.

Nieuwbouw
Momenteel staat het Kindcentrum aan Madepolderweg 76-78. Een rustige locatie met een prachtig uitzicht op de natuur. In de grote sporthal en op het schoolplein kunnen de kinderen naar hartenlust spelen en bewegen. In 2020 verhuist het Kindcentrum naar een nieuw gebouw aan de Thomas Mannsingel in Vroondaal.

Samenwerking onderwijs en opvang
De opvang op Kindcentrum Vroondaal wordt verzorgd door Triodus. Bij Triodus Kinderopvang ligt de nadruk op het opdoen van ervaringen, niet op het presteren. Triodus vindt dat buiten het feit dat kinderen spelen leuk vinden, zij leren door te spelen, waardoor zij ervaringen opdoen en vaardigheden ontwikkelen.
Het onderwijs wordt verzorgd door SCOH, een schoolbestuur met 38 scholen en 22 peuterscholen in Den Haag en omgeving. SCOH werkt vanuit de visie dat ieder kind uniek is, een eigen persoonlijkheid heeft en eigen talenten mag ontplooien.
Het team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten werkt vanuit één visie en missie. Ook de educatieve programma’s en thema’s zijn dezelfde.

Meer informatie en aanmelden
Bent u op zoek naar opvang en/of onderwijs voor uw kind en wilt u graag meer weten? Kijk dan gerust eens op de website www.kindcentrumvroondaal.nl. Daar leest u meer over het Kindcentrum en kunt u uw kind aanmelden. Wilt u liever persoonlijk contact? Neem in dat geval contact op met de directie van het Kindcentrum, Judy Menger: T 070 790 01 20 of E kindcentrumvroondaal@scoh.nl. Volg Kindcentrum Vroondaal ook op Facebook via @KindcentrumVroondaal.