Win een dagje Duinrell

 KLEURWEDSTRIJD VROONDAAL! 

 

Zaterdag 24 mei worden, tijdens de opening van de natuurspeelplaats Vroondaal, de winnaars bekend gemaakt van de kleurwedstrijd Vroondaal.

 

Actievoorwaarden:

 • Alle deelnemers zijn gehouden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • De actie is geldig tot en met 18 mei 2014.
 • opgegeven e-mailadressen worden vastgelegd in het databestand van Vroondaal Ontwikkeling. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan zij die handelen in opdracht van Vroondaal.
 • U ontvangt automatisch de digitale nieuwsbrief van Vroondaal Ontwikkeling. Indien u de nieuwsbrief daarna niet meer wenst te ontvangen, kunt u toezending eenvoudig online via de nieuwsbrief stopzetten.
 • De winnaars worden vastgesteld door Vroondaal Ontwikkeling en bekendgemaakt op zaterdag 24 mei tijdens de opening van de natuurspeelplaats in Vroondaal.
 • Er wordt slechts 1 prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden kleurplaten worden eigendom van Vroondaal Ontwikkeling en kunnen -geanonimiseerd- worden gebruikt voor pr-doeleinden.
 • Vroondaal Ontwikkeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit deze actie.
 • Vroondaal Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen, van deelname uitsluiten.
 • Vroondaal Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Wijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.
 • Klachten met betrekking tot deze actie kunt u telefonisch of schriftelijk per e-mail aanmelden bij het secretariaat van Vroondaal. Telefoon 070 40 40 447. E-mail: info@vroondaal.nl