Planning en Fasering herinrichting Madesteinweg- Madepolderweg

Op 6 juli a.s starten de werkzaamheden aan de Madesteinweg. Dit is de start voor de herinrichting van de Madesteinweg/Madepolderweg, die het  aankomende jaar zal plaatsvinden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemer Boskalis. De werkzaamheden zullen in vijf verschillende fases plaatsvinden.

In de presentatie  worden de werkzaamheden per fase toegelicht en de omleidingen visueel weergegeven. De presentatie geeft u een goed beeld van het gehele werk. Per fase zullen de aangrenzende bewoners/bedrijven een brief ontvangen met aanvullende informatie die op dat moment van belang zijn. Verder geeft de presentatie weer welke communicatie mogelijkheden er zijn en hoe u over de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld.

Voor de uitvoering van het project geldt de onderstaande globale planning.
• Fase 1: 6 juli tot 31 juli 2020; Vroonhoevelaan tot kruising Madepolderweg.
• Fase 2: begin augustus tot begin september 2020; Monsterseweg tot Wellant College.
• Fase 3: medio september tot begin oktober 2020; Wellant College tot Vroonhoevelaan.
• Fase 4: begin oktober tot begin november 2020; Madesteinweg t/m kruising Madepolderweg.
• Fase 5: medio november 2020 tot medio mei 2021; Madepolderweg tot kruising Exporteursbaan

Indien er vragen zijn over de werkzaamheden kunt u zich richten tot MMwegen@boskalis.com

Contact
• Wekelijks inloopspreekuur in de bouwkeet van Boskalis op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur. De bouwkeet staat op de kruising Madesteinweg/Madepolderweg. Hier worden de RIVM richtlijnen ten aanzien van verspreiding van het Coronavirus gehandhaaft.
• Contactpersoon:
Marco Bevaart (Omgevingsmanager)
• Locatie bouwkeet: Kruising Madepolderweg/Madesteinweg