Kwaliteitsimpuls Landschapspark Madestein

Recreatiegebied Madestein is een van de grootste parken van Den Haag. Kenmerkend en onderscheidend voor het park zijn de plassen, de grote en de kleine plas. Door de gebiedsontwikkeling van Vroondaal, en ook het gebruik van recreatiegebied Madestein, is er behoefte gekomen aan een kwaliteitsimpuls van een gedeelte van het recreatiegebied, namelijk het Landschapspark Madestein (RIS 283365).

Het Voorontwerp van Landschapspark Madestein kunt u  hier (PDF van VO) bekijken. Het Voorontwerp is ook als 3D animatie te bekijken, animatie

De brief die aan alle bewoners van Vroondaal is verstuurd vindt u hier.

Verbetering padenstructuur en verbindingen

Allereerst wordt de padenstructuur binnen het Landschapspark verbeterd. Er komen verharde paden zodat het park toegankelijker wordt om te bezoeken en te verblijven. Dit wordt gedaan door het introduceren van een ‘rondje Plas’. Daarnaast worden de verbindingen vanuit het park naar de woonwijk en de diverse regionale recreatieve routes versterkt.

Verbeteren van de natuur-ecologie en waterkwaliteit

De grote plas zal worden verrijkt met natuurvriendelijke-ecologische oevers. Hier worden meerdere soorten water- en oeverplanten geplaatst, zodat er meer soorten zijn dan alleen riet, dit komt de ecologie in het gebied ten goede. Aan de kant bij de Madepolderweg ter hoogte van de brug bij Madelief wordt een nieuwe plas gegraven. En krijgt de uitstraling van een mooi bosmeertje. Ook deze is voorzien van natuur-ecologische oevers. Er zal een wadi worden aangelegd in het noordelijk gedeelte die start ter hoogte van de fietsverbinding en eindigt in de kleine plas gelegen langs de Madesteinweg. In het Noordwestelijke deel van het Landschapspark wordt een Lelieplas aangelegd. Deze plas wordt ingericht met twee natuureilanden en in deze plas zullen in de toekomst prachtige lelies bloeien. De plas krijgt een belangrijke functie als vispaaiplaats.

In de uitwerking naar het definitieve ontwerp zal ook aandacht worden besteed aan de inrichting en beplanting. Doel is een verrijking van de diversiteit van de beplanting te creëren door het toevoegen van diverse type bomen, heesters, struiken en ruige bermen met elk hun eigen vormen en kleuren in bloei en vruchten, wat de ecologische diversiteit ten goede komt.

Inrichten van speelzones

Het idee is gevormd om twee zoekgebieden in het park in te richten als speelzones. De eerste speelzone zal komen te liggen nabij de langgerekte wadi. De wadi biedt de mogelijkheid om natuur georiënteerde speelelementen toe te passen. Gericht op het ontdekken van de natuur in combinatie met bewegen. De tweede speelzone die we voor ogen hebben, is gelegen in de nabijheid van Partycentrum Madestein bij het strandje met waterspeeltoestellen. Een perfecte plek om na het wandelen rond de plas, een kopje koffie te drinken waarbij in de tussentijd de wat oudere kinderen vrij kunnen spelen in de buurt.

Beide speelzones zijn indicatief en zullen bij de uitwerking tot definitief ontwerp worden ingericht.

 Gebruik en maatregelen

Het voorontwerp laat zien dat het park in de toekomst op een andere wijze zal en kan worden gebruikt. Dit heeft ook consequenties voor beleid en beheer. De dagcamping bijvoorbeeld, is niet langer meer bereikbaar met de auto. Dit gebied zal ook permanent autovrij worden. De speelzones worden vanzelfsprekend locaties, waar honden verboden zullen zijn. Wij zullen een inventarisatie maken van de maatregelen die nodig zijn om het gebruik in de toekomstige situatie op een kwalitatieve wijze te beheren en te handhaven.

Om de genoemde verbindingen en paden aan te kunnen leggen, ontkomen we er niet aan om bomen te kappen. De (op) nieuw aan te leggen paden zijn zoveel mogelijk in openbare gebieden voorzien, zodat het huidige groen zoveel mogelijk gehandhaafd wordt. Ook in de inrichting naar definitief ontwerp staat dit principe voorop. Daarnaast wordt een boomcompensatieplan gemaakt, waarbij wordt gekeken naar een diversiteit aan boomsoorten en grootte zodat een duurzaam en gevarieerd Park wordt gecreëerd.

 

Tips en tops

We hebben u meegenomen door het voorontwerp van de herinrichting van Landschapspark Madestein. Dit geeft u een indicatie van de herinrichtingsplannen. U kunt uw tips en tops aangaande het voorontwerp van Landschapspark aan ons melden. Na verzameling van reacties van de omwonenden zal het ontwerp met een samenvatting van de reacties ter besluitvorming voorgelegd worden bij de gemeentelijke instanties en het bestuur van de gemeente Den Haag. Na de besluitvorming zal het voorontwerp verder worden uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Mocht u naar aanleiding van het voorontwerp van het Landschapspark Madestein nog ideeën hebben kunt u deze hier tot 10 november

NB. tips en tops formulier is verlopen, dit kon worden ingediend tot november 2020