Concept Definitief Ontwerp Landschapspark Madestein

Hierbij informeren we u over de voortgang van het concept Definitief Ontwerp van Landschapspark Madestein.

In oktober 2020 is het voorontwerp van Landschapspark Madestein gepresenteerd. De reacties op het Voorontwerp zijn destijds geïnventariseerd en waren veelal positief, maar lagen op een aantal vlakken ook iets uiteen. We constateerden een spanningsveld tussen enerzijds de behoefte aan natuur en rust en anderzijds de behoefte aan recreatiemogelijkheden op het gebied van sport en stedelijke speelvoorzieningen. In juli 2021 zijn vervolgens de aanpassingen en tips/wensen die niet zijn doorgevoerd van het voorontwerp toegelicht en opnieuw digitaal gepresenteerd.

Het college heeft op 5 april 2022 ingestemd met dit Voorontwerp, welke nu verder is uitgewerkt tot een concept Definitief Ontwerp. Het ontwerp is op diverse onderdelen in detail (denk aan beplanting, materialisatie en meubilair) uitgewerkt.

Door middel van Wandelingen in het Landschapspark in oktober 2022 is het concept Definitief Ontwerp toegelicht.

De komende weken zullen de vragen worden beantwoord, die tijdens de 4 wandelingen zijn gesteld en deze antwoorden worden zo spoedig mogelijk teruggekoppeld via deze website.

Daarnaast is er de mogelijkheid om voor een tweetal thema’s uw inbreng te geven op het concept Definitief Ontwerp. Het betreft 1) de toekomstige speellocatie nabij Partycentrum Madestein en 2) Gebruik van het park i.v.m. keuze plekken meubilair. Referentiebeelden voor spelen, beplanting, zitten en ontmoeten kunt u hier bekijken. U kunt het keuzeformulier voor deze tweetal thema’s hier downloaden, invullen en dan inscannen en sturen naar info@vroondaal.nl. U mag het ook in de brievenbus achterlaten bij het informatiecentrum Vroondaal, Vroonhoevelaan 2. Reacties kunnen worden gegeven tot en met 30 oktober as.

Het concept Definitief Ontwerp van Park Madestein vindt u hier

Mocht u vragen hebben dan kunt u die mailen naar info@vroondaal.nl