Project De Vroon – online bijeenkomst 29 maart

Inmiddels is de omgevingsvergunning voor De Vroon onherroepelijk, wat betekent dat in mei wordt gestart met de bouw.

Op maandag 29 maart van 19.00 tot 20.30 uur vindt een online bijeenkomst plaats voor dit innovatieve woonconcept. Tijdens deze bijeenkomst praat het team van De Vroon u graag bij over de laatste stand van zaken. Ook zal Gert Jan te Velde, de architect, het ontwerp en enkele plattegronden van diverse woningtypen nader toelichten. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. U kunt zich direct aanmelden via deze link.  In aanloop naar bijeenkomst wordt de link om deel te nemen verstuurd. Voor meer informatie over De Vroon verwijzen we u naar de website: www.vroondaal-devroon.nl

De Vroon is een vernieuwend woonconcept van huurappartementen met zorg en services dichtbij, een toevoeging voor vitaal ouder worden in Vroondaal. De Vroon biedt op de begane grond circa 250m2 ruimte voor collectief en gezamenlijk gebruik, die ook van meerwaarde zijn voor de buurt: een echt fit en vitaal concept. Denk bijvoorbeeld aan een grote (woon)keuken, logeerappartement, of een klus- en atelierruimte en een ontmoetingsruimte voor iedereen. Hoe zorg en services, in combinatie met de collectieve ruimten, geregeld worden, vindt plaats op innovatieve wijze waarbij bewoners zelf de regie houden. Zorg wordt geborgd en kan op maat worden geleverd indien daar behoefte aan is en kan makkelijk worden opgeschaald wanneer nodig. Zo kan iedereen langer thuis wonen.

Het definitieve ontwerp is gereed en u kunt deze in een animatie hier bekijken.
De afgelopen periode zijn er, mede door de input van bewoners, in het ontwerp meer Chique Haagse details toegevoegd, zoals:
-herkenbare verticale opbouw in plint,
-middenbouw en daklaag met verticale pilasters en kozijnindelingen;
-gevarieerde en geornamenteerde baksteen gevel;
– onderscheidende witte kozijnen en fraaie hekwerken.

 

Zicht van vanuit de Bertrand Russellaan