Project De Vroon

De Vroon is een vernieuwend woonconcept van huurappartementen met zorg en services dichtbij, een toevoeging voor vitaal ouder worden in Vroondaal. Het definitieve ontwerp is gereed en begin 2021 start de bouw.

De Vroon biedt op de begane grond circa 250m2 ruimte voor collectief en gezamenlijk gebruik, die ook van meerwaarde zijn voor de buurt: een echt fit en vitaal concept. Denk bijvoorbeeld aan een grote (woon)keuken, logeerappartement, of een klus- en atelierruimte en een ontmoetingsruimte voor iedereen. Hoe zorg en services, in combinatie met de collectieve ruimten, geregeld worden, vindt plaats op innovatieve wijze waarbij bewoners zelf de regie houden. Zorg wordt geborgd en kan op maat worden geleverd indien daar behoefte aan is en kan makkelijk worden opgeschaald wanneer nodig. Zo kan iedereen langer thuis wonen.

Het definitieve ontwerp is gereed en u kunt deze in een animatie hier bekijken.
De afgelopen periode zijn er, mede door de input van bewoners, in het ontwerp meer Chique Haagse details toegevoegd, zoals:
-herkenbare verticale opbouw in plint,
-middenbouw en daklaag met verticale pilasters en kozijnindelingen;
-gevarieerde en geornamenteerde baksteen gevel;
– onderscheidende witte kozijnen en fraaie hekwerken.

Begin 2021 start de bouw van De Vroon. Voor meer informatie over De Vroon kunt u naar www.vroondaal-devroon.nl

Zicht van vanuit de Bertrand Russellaan