Definitief Ontwerp Landschapspark Madestein

In het voorjaar 2023 is het Definitief Ontwerp van Landschapspark Madestein voltooid.  Het Definitief Ontwerp is een meer gedetailleerde uitwerking van het eerder vastgestelde Voorontwerp. De reacties op het concept Definitief Ontwerp zijn daarvoor eerst geïnventariseerd. Deze zijn, waar dat mogelijk was binnen de gestelde kaders, zoveel als mogelijk verwerkt.

Oogsten Zaailingen Park Madestein

Op 11 november  was er een zeer geslaagde zaailingen-oogstdag in het Landschapspark Madestein. In samenwerking met MeerbomenNu, GEM Vroondaal en gemeente Den Haag zijn er op 11 november met een team vrijwilligers bijna 300 jonge bomen geoogst uit het Landschapspark. Zo kunnen deze overdadige zaailingen uitgroeien tot een volwassen boom op een nieuwe plek.

Flair 10

Flair10 is een kleinschalig woon- & voorzieningencluster dat wordt gebouwd op de hoek van de Madesteinweg, Boomaweg en Thomas Mannsingel in Vroondaal. De bouw is inmiddels gestart!

Inrichting Speelplekken Vroondaal

In Vroondaal Zuid zijn inmiddels bijna alle speelterreinen gerealiseerd in de openbare ruimte. Voor de overige deelgebieden, Vroondaal Westmadepark en Vroonvaart, zijn inmiddels wel de locaties van de speelgebieden al bekend. Bent u benieuwd naar de inrichting van de speelplekken? Klik dan hier.
Let op: in deze kaart staan niet alle projecten van Vroondaal vermeld