OMGEVING

Vroondaal ligt in een prachtige, groene omgeving met talloze mogelijkheden voor ontspanning, sport en allerlei outdoor activiteiten. Ook faciliteiten voor de dagelijkse voorzieningen zijn volop aanwezig. Verschillende kleine- en grotere winkelcentra, gezondheidszorg,een gevarieerd aanbod scholen, pinautomaten en openbaar vervoer zijn op loop-, fietsafstand of  in een straal van tien autominuten of minder aanwezig. Op de recreatieve kaart van Vroondaal vindt u hiervan een uitgebreid overzicht.

Laatste kavels te koop Boomaweg

Aan de Boomaweg in Vroondaal Zuid zijn kavels te koop voor particulieren die welstandsvrij hun eigen nieuwbouwwoning willen bouwen, zoals vrijstaande, hoek- of tussenwoningen. Kijk voor het actuele aanbod op ik bouw in Den Haag.

FEESTELIJKE OPENING!

Natuurspeelplaats Vroondaal!
Zaterdag 24 mei, 13.00 – 15.00 uur

Tijdens de opening komt Kikker van Max Velthuijs Vroondaal een bezoekje brengen. Ook worden de winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt.

Win een dagje Duinrell

 KLEURWEDSTRIJD VROONDAAL! 

 

Zaterdag 24 mei worden, tijdens de opening van de natuurspeelplaats Vroondaal, de winnaars bekend gemaakt van de kleurwedstrijd Vroondaal.

 

Actievoorwaarden:

 • Alle deelnemers zijn gehouden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • De actie is geldig tot en met 18 mei 2014.
 • opgegeven e-mailadressen worden vastgelegd in het databestand van Vroondaal Ontwikkeling. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, anders dan zij die handelen in opdracht van Vroondaal.
 • U ontvangt automatisch de digitale nieuwsbrief van Vroondaal Ontwikkeling. Indien u de nieuwsbrief daarna niet meer wenst te ontvangen, kunt u toezending eenvoudig online via de nieuwsbrief stopzetten.
 • De winnaars worden vastgesteld door Vroondaal Ontwikkeling en bekendgemaakt op zaterdag 24 mei tijdens de opening van de natuurspeelplaats in Vroondaal.
 • Er wordt slechts 1 prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden kleurplaten worden eigendom van Vroondaal Ontwikkeling en kunnen -geanonimiseerd- worden gebruikt voor pr-doeleinden.
 • Vroondaal Ontwikkeling kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiende uit deze actie.
 • Vroondaal Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen, van deelname uitsluiten.
 • Vroondaal Ontwikkeling behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Wijzigingen, type- en zetfouten voorbehouden.
 • Klachten met betrekking tot deze actie kunt u telefonisch of schriftelijk per e-mail aanmelden bij het secretariaat van Vroondaal. Telefoon 070 40 40 447. E-mail: info@vroondaal.nl

 


DENK MEE OVER UW OMGEVING!

Brainstorm Park Madestein: 16 april, 17.00 – 19.00

Landschapspark Madestein

Samen met de gemeente willen wij een kwaliteitsimpuls geven aan Madestein, het hart van Vroondaal. Samen met de bewoners, gebruikers en andere betrokkenen willen wij gaan brainstormen over hoe we Madestein aantrekkelijker en toegankelijker kunnen maken. Wilt u met ons meedenken?

Madestein moet een plek worden waar bewoners graag komen om te wandelen, te sporten en waar kinderen veilig kunnen spelen. Een projectgroep werkt momenteel samen met landschapsbureau Sant en Co aan een visie. Hierin speelt een aantal verbeterpunten een belangrijke rol. Denk hierbij aan:

• verbeteren van de verbindingen met de omgeving
• verbeteren van de overgangen van het park en de (woon)omgeving
• verbeteren van identiteit, routes, veiligheid en functies

Brainstorm woensdag 16 april, 17.00 – 19.00
Op woensdag 16 april a.s. organiseert de projectgroep een brainstormsessie in De Vroonhof (Vroonhoevelaan 2) waar bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen van harte welkom zijn. We starten om 17.00 uur en eindigen om 19.00 uur. Er wordt een toelichting gegeven op de ideeën tot nog toe en u wordt uitgenodigd uw ideeën en suggesties met ons te delen. Voor deelname aan deze brainstormsessie meldt u zich voor
9 april a.s. aan via rsvp@vroondaal.nl. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.